Other Woodblock Print Artists
 • Sarah Brayer
 • Waichi Hayashi
 • Kason Suzuki
 • Minoru Kawashima
 • Imao Keinen
 • Shoda Koho
 • Toshikata Mizuno
 • Masatoshi Mikami
 • Miki Suizan
 • Hasegawa Noboru
 • Hiratsuka Yuji
 • Nishimura Hodo
 • Oda Kazuma
 • Eisho Narazaki
 • Gihachiro Okuyama
 • Joshua Rome
 • Seiho (unknown artist)
 • Saito Hodo
 • Jun'ichiro Sekino
 • Shoson/Koson Ohara
 • Shunho (unknown artist)
 • Kazutoshi Sugiura
 • Goro Tsuruta
 • Toko (Ishiwata Koitsu)
 • Yoshikawa Kanpo

I have some woodblock prints available for sale here.


Meiji and Shin-Hanga Prints
Toko- Night Moon at Enoshima Toko- Ferry Landing at Ushibori Ishiwata Koitsu - Kiyosubashi Ishiwata Koitsu - The Moon from Suma Beach
Toko (Ishiwata Koitsu)
Night Moon at Enoshima
[Doi Sadaichi]
Toko (Ishiwata Koitsu)
Ferry Landing at Ushibori
Ishiwata Koitsu
Kiyosubashi
1937 July

Ishiwata Koitsu
The Moon from Suma Beach
1933, July


Ishiwata Koitsu - Yoshida Shrine in Snow Oda Kazuma - The Great Bridge at Matsue Shunho - Zojoji Temple in Snow Goro Tsuruta - Fuji from Yoshida-Guchi
Ishiwata Koitsu
Yoshida Shrine in Snow
1930s


Oda Kazuma
The Great Bridge at Matsue
Shunho (春芳)
Zojyoji Temple in Snow

Goro Tsuruta
Yoshida Guchi no Fuji
(Double oban)


Keinen Imao - Crow and Cherry Blossoms Ohara Shoson - Cawing Crow Ohara Shoson - Crow on Snowy Bough Ohara Shoson - Chicks and Worms
Keinen Imao
Crow and Cherry Blossoms
(Pre-War)


Ohara Shoson
Cawing Crow
(Pre-War)
Ohara Shoson
Cawing Crow
(ca. 1910)
Ohara Shoson
Chicks and Worms
(Pre-War)

Koho - A River in the Rain Koho - A Bridge in the Rainy Season Nishimura Hodo- Canaries Hyuga Shisui - Kameido Shrine
Koho
A River in the Rain
1910s


Koho
A Bridge in the Rainy Season
1910s


Nishimura Hodo
Canaries
Hyuga Shisui
Kameido Shrine
c. 1937


Hotakayama Kunisada II - Comparison of Portraits of Beauties Oda Kazuma - Courtesan of Edomachi 1-Chome Saito Hodo - Bijin By A Garden Engawa in Spring
Seiho (晴峰)
Hotakayama (穂高山)
Kunisada II
Comparison of Portraits of Beauties
Courtesan

Kunisada II
Comparison of Portraits of Beauties
Courtesan of Edomachi 1-Chome

Saito Hodo
Bijin By A Garden Engawa in Spring
1938, May


Eisho Narazaki - Interior of Asakusa Kannon Temple Narazaki Eisho - Interior of Asakusa Kannon Temple Narazaki Eisho - Interior of Asakusa Kannon Temple Mikami Masatoshi - Oden Stall
Eisho Narazaki
Interior of Asakusa Kannon Temple
[Pre-war Watanabe C seal]


Eisho Narazaki
Interior of Asakusa Kannon Temple
[Pre-war Watanabe F seal]

Eisho Narazaki
Interior of Asakusa Kannon Temple
[Watanabe 6mm seal]

Mikami Masatoshi
Oden Stall
Mid 1950s


Suzuki Kason - Kominato Harbour Yoshiji - Nagaragawa Cormorant Fishing Kiyomizu Temple by Kenji Kawai Kenji Kawai, Arashiyama
Suzuki Kason
Kominato Harbour
Yoshiji
Nagaragawa Cormorant Fishing
1920s/30s


Kenji Kawai
Kiyomizu Temple
First Edition

Kenji Kawai
Arashiyama
First Edition
Shusei - Loyalty Picture Gihachiro Okuyama - Mount Asama Saito Hodo - Lanters at Gumyo Temple Hasui - Edogawa
Shusei
Loyalty Picture
1941 June


Okuyama Gihachiro
Mount Asama
(Double oban)

Saito Hodo
Lanters at Gumyo Temple

Keigetsu Kikuchi
Koharu, the heroine in
'Shinjuten no amijima
Hotakayama Shiro - Moon at Matsushima
Toshikata Mizuno
The seasons and their fashions
No. 5: Summer

Shiro
Moon at Matsushima
1930s/40s


Modern Prints
Kawashima Minoru - Water Lily Sarah Brayer- Umbrellas Jun'ichiro Sekino - A Young Visitor
Kawashima Minoru
Water Lily
1970s


Sarah Brayer
Umbrellas
Limited Edition (2003)


Jun'ichiro Sekino
A Young Visitor
Limited Edition (1960s)
Sano Seiji - Lying Dragon Sakura Ido Masao - Sakura Flowers
Sano Seiji
Lying Dragon Sakura
1996


Ido Masao
Sakura Flowers
1991


Takagi Shiro - Avec (Together) Hasegawa Noboru - Onoe Baikou Playing Fuji Musume- Wisteria Maiden Hasegawa Noboru - The Actor Nakamura Utaemon as the Dancer Hanako
Takagi Shiro
Avec (Together)
1970


Hasegawa Noboru
Wisteria Maiden
Limited Edition (c. 1970s)

Hasegawa Noboru
The Actor Nakamura Utaemon as the Dancer Hanako
Limited Edition, 1970s


Sugiura Kazutoshi
Kazutoshi Sugiura - Iris No. 151 Kazutoshi Sugiura - Iris No. 161 Sugiura Kazutoshi - Iris No. 4 Sugiura Kazutoshi - Iris No. 45
Sugiura Kazutoshi
Iris No. 151
2000


Sugiura Kazutoshi
Iris No. 161
2006

Sugiura Kazutoshi
Iris No. 4
1979

Sugiura Kazutoshi
Iris No. 45
1984

Sugiura Kazutoshi - Chrysanthemum No 5 Sugiura Kazutoshi - Iris no. 41 Sugiura Kazutoshi - Iris no. 20 Sugiura Kazutoshi - Iris No. 121 B
Sugiura Kazutoshi
Chrysanthemum No. 5
1989


Sugiura Kazutoshi
Iris No. 41
1983

Sugiura Kazutoshi
Iris No. 20
1981

Sugiura Kazutoshi
Iris No. 121 B
1996

Sugiura Kazutoshi - Iris No 62 Sugiura Kazutoshi - Iris No 59 Sugiura Kazutoshi - Iris No. 110
Sugiura Kazutoshi
Iris No 62
1986


Sugiura Kazutoshi
Iris No 59
1986


Sugiura Kazutoshi
Iris No. 110
1994


Sugiura Kazutoshi - Iris No. 72 Sugiura Kazutoshi - Iris No. 70 Sugiura Kazutoshi - Camellia No. 17
Sugiura Kazutoshi
Iris No. 72
1988


Sugiura Kazutoshi
Iris No. 70
1989


Sugiura Kazutoshi
Camellia No. 17
1989


Joshua Rome
Joshua Rome - Ayu (Sweetfish) Joshua Rome - Akisaku (Autumn Harvest) Joshua Rome - Almost There Joshua Rome - The Thatch Cutters (Ashikari)
Joshua Rome
Ayu (Sweetfish)
Limited edition (1991)


Joshua Rome
Akisaku (Autumn Harvest)
Limited edition (1989)

Joshua Rome
Almost There
Limited edition (2005)

Joshua Rome
The Thatch Cutters (Ashikari)
Limited edition (1983)

Rome Joshua - Shujitsu Rome Joshua - Tazura (On the Surface) Rome Joshua - Inamura Rome Joshua - Kitsuneame
Rome Joshua
Shujitsu
1983 May

Joshua Rome
Tazura (On the Surface)
1988


Joshua Rome
Inamura
1982 February

Rome Joshua
Kitsuneame
1985

Rome Joshua - Snowy Night
Rome Joshua
Snowy Night
1986

Hayashi Waichi
Waichi Hayashi - Cherry Blossoms at Night Hayashi Waichi - Lily Magnolia Hayashi Waichi - Golden-Rayed Lily and Cosmos Hayashi Waichi - Large Chrysanthemums
Waichi Hayashi
Cherry Blossoms at Night
Limited edition (1992)

Hayashi Waichi
Lily Magnolia
1981

Hayashi Waichi
Golden-Rayed Lily and Cosmos
1981

Hayashi Waichi
Large Chrysanthemums
1981

Back to Ohmi Gallery Home Back to Print Gallery


Literature sources used for artist biographies:

©Dr Ross F. Walker.